Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo

 

Toàn Chân Giáo là một trong tứ đại môn phái của Anh Hùng Xạ Điêu. Bài viết này hướng dẫn nhằm giúp các bạn phần nào có thể hiểu được phái Toàn Chân cũng như cách chơi hiệu quả sau này.

I.GIỚI THIỆU

Toàn Chân Giáo là một trong tứ đại môn phái của Anh Hùng Xạ Điêu. Bài viết này hướng dẫn nhằm giúp các bạn phần nào có thể hiểu được phái Toàn Chân cũng như cách chơi hiệu quả sau này

II.HỆ THỐNG CHIÊU THỨC

Toàn Chân Giáo có hệ thống chiêu thức công thủ khá toàn diện,với nhiều kĩ năng khống chế cũng như combat trên diện rộng,có thể phối hợp tốt với mọi đội hình khi đi đánh nhau cũng như Phụ Bản.

-Cương Phong Tảo Diệp

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 1Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 2

Chiêu thức khống chế mạnh đơn thể, sau khi bắt được mục tiêu sẽ gây ngã. Trong quá trình phóng bá thể sẽ tự them trạng thái tang tốc di chuyển duy trì 16 giây

Tu luyện nội công:

– Bát Cực Đại Pháp: Tăng Ngoại Phòng và tang tốc di chuyển

– Chân Võ Huyền Công: Tăng Ngoại Phòng và Tăng thời gian duy trì trạng thái của Bát Cực Đại Pháp

-Thiên Cương Bắc Đầu Trận

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 3Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 4

Gọi Thiên Cang Bắc Đầu trận sẽ có them hiệu ứng tăng thủ và sinh lực cho đồng đội và tự thân trong phạm vi kiếm trận

Tu luyện nội công:

– Hòa Quang Đồng Trần Thức: Tăng Bạo và Trong kiếm trận sẽ giúp đồng đội và bản thận duy trì hồi sinh lực

– Hiên Viên Chân Khí: Tăng Bạo Khi địch vào vùng kiếm trận sẽ bị duy trì sát thương ở mức ổn định

-Nhất Khí Hóa Tam Thanh

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 5Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 6

Gây nhiều lần sát thương liên tục trong phạm vi trước mặt, trong quá trình sử dụng chiêu thức sẽ nhận được hiệu quả bá thể giúp cho sát thương kĩ năng tang 25%

Tu luyện nội công:

– Tam Hoa Tụ Đỉnh: Tăng Chính Xác và  Đòn cuối cùng trong loạt sát thương liên tục sẽ đánh ngã đối phương

– Ngũ Khí Triều Nguyên: Tăng Chính Xác và có 40% sác xuất gây them 170% sát thương

-Huyễn Ảnh Vô Hình Kiếm

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 7Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 8

Tụ khí ở kiếm và gây sát thương xuyên nhiều đối phương trong phạm vi đường thẳng, trong quá trình sử dụng chiêu thức sẽ nhận hiệu quả bá thể và sát thương tang 25%

Tu luyện nội công:

– Không Minh Tâm Kinh: Tăng Băng Công và giảm 50% tốc độ của đối phương duy trì 5 giây

– Đạo Hư Thần Công : Tăng Băng Công và giảm thời gian điều tức 5s

-Lạc Nhạn Kiếm

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 9Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 10

Gây sát thương liên tục pham vị cực lớn và rộng phía trước mặt, trong quá trình sử dụng chiêu thúc sẽ nhận hiệu quả bá thể và sát thương tang 25%

Tu luyện nội công:

– Huyền Băng Quyết: Tăng né và có 50% xác xuất gây them 90% sát thương

– Cửu Chuyển Thần Công: Tăng Né và đòn cuối cùng tang them thời gian bá thể duy trì 10 giây

-Nguyệt Hạo Ngưng Sương

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 11Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 12

Gây sát thương liên tục phạm vi hình quạt ở phía trước, trong quá trình sử dụng chiêu thức có thể di chuyển để chuyển hướng chiêu thức. Đòn cuối giúp nhân vật tang tốc độ di chuyển

Tu luyện nội công:

– Tùng Hạc Tâm Kinh: Tăng Kiên Cố và duy trì phục hồi sinh lực

– Bát Quái Thái Huyền Kinh: Tăng Kiên Cố và giảm 60% sinh lực của đối phương, duy trì 10 giây

-Tứ Điện Xuyên Vân

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 13Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 14

Lập tức phóng kiếm và áp sát đối phương, trong trạng thái sử dụng chiêu thức sát thương sẽ tang them 55%

Tu luyện nội công:

– Tử Vi Chân Khí: Tăng Nội Phòng và bá thể trong quá trình sử dụng kĩ năng

– Thái Ất Kim Phong Quyết: Tăng Ngoại Phòng và them 30% NÉ và Kiên Cố duy trì trong 10 giây

-Thương Lan Kiếm

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 15Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 16

Chiêu thức 3 liên kích liên tục tấn công nhiều lần và trong phạm vi rộng. Lần đầu công kích gây hiệu ứng bay lên không

Tu luyện nội công:

– Định Dương Chân Khí: Tăng Nội Công và đòn đánh đầu tiên có 10% xác xuất làm giảm 100% nội phòng và ngoại phòng của đối phương

– Bát Quái Chân Khí: Tăng Nội Công và đòn đánh thứ 3 gây 50% giảm tốc, duy trì 5 giây

-Thái Ất Tam Thanh Kiếm

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 17Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 18

Gây địch trong phạm vi hình quạt sát thương liên tục, đòn cuối trúng địch sẽ khiến địch nhận them sát thương, duy trì 10 giây

Tu luyện nội công:

– Ngọc Kinh Tâm Pháp: Tăng sinh lực và khiến địch nhận 50% sát thương

– Thái Ất Thượng Thanh Công: Tăng sinh lực và giảm thời gian hồi chiêu 3 giây sau khi sử dụng

-Kim Nhạn Công

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 19Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 20

Lập tức dịch chuyển về phía trước mặt một khoảng cách, trong quá tình sử dụng chiêu thức sẽ né được toàn bộ chiêu thức đối phương

-Quyết Bộ Lăng Điên

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 21Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 22

Kĩ năng giải khống chế của phái Toàn Chân, có thể dùng khi đang trong trạng thái dị thường. Sử dụng sẽ hóa giải toàn bộ trạng thái dị thường khỏi bản thân và gây choáng toàn bộ địch ở xung quanh

-Thất Diệu Đồng Trần Kiếm

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 23Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 24

Tuyệt kĩ phái Toàn Chân, gây phù không và sát thương lớn cho địch trong phạm vi cực rộng

III.Cách chơi Toàn Chân hiệu quả

Vì là phái Nội Công nên một số Trợ Thủ phù hợp

Vương Trùng Dương

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 25Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 26

Chu Bá Thông

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 27Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 28

Anh Cô

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 29Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 30

Nhất Đăng Đại Sư

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 31Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Toàn Chân Giáo - ảnh 32

Khi leo Thiết Chưởng Phong: 

Hiệp khách hiệu quả nhất với các vị cao thủ Toàn Chân sẽ là Vương Trùng Dương và Chu Bá Thông,do khi ra trận,cả 2 sẽ tăng cho nhân vật rất nhiều Nội Công,đồng thời với kỹ năng của mình,Vương Trùng Dương giảm toàn bộ thuộc tính của mục tiêu,làm cho việc leo tháp càng trở nên dễ dàng hơn,đồng thời  Chu Bá Thông tăng 15% toàn bộ thuộc tính,khiến cho sát thương kĩ năng được tăng cường khi kết hợp cùng nhau.

Bộ skill leo Thiết Chưởng Phong hiệu quả của Toàn Chân Giáo là : Chủ yếu sử dụng những skill gây sát thương diện rộng : Thương Lan Kiếm – Nguyệt Hạo Ngưng Sương – Huyễn Ảnh Vô Hình Kiếm – Lạc Nhạn Kiếm

Khi PK: Sử dụng những skill có thể có hiệu ứng khống chế kèm theo việc sử dụng combo giữa các chiêu thức hợp lý. Tùy vào sở thích và vận hành cách chơi Toàn Chân Giáo của mỗi người chơi mà tự chọn skill hợp lý.

Cách build đồ theo phái Toàn Chân

Vì là phái nội công và theo hướng Băng Công và sát thương diện rộng nên có thể có 2 hướng build: Thuần sát thương : lên theo lối full Nội Công và Băng Công + Bạo cao

Xen kẽ sát thương và tank: lên theo lối full Nội Công + Bạo + Kiên cố cao

Nhận Xét: Phái Toàn Chân là phái khá toàn diện cho việc quần chiến cũng như PK đơn hay làm nhiệm vụ phụ bản…. Tuy vậy lại có điểm yếu là ít có skill gây định thân, choáng với mục tiêu. Các skill có thể gây định thân và choáng thì cần combo cũng như sử dụng skill 1 cách chuẩn xác thì độ hiệu quả mới cao.

Hot mục 24h qua

Tin game mới

Overwatch: Bản đồ thật của Blizzard World có giá 50 USD, giới hạn 1000 bản

Overwatch: Bản đồ thật của Blizzard World có giá 50 USD, giới hạn 1000 bản

Overwatch: 13 hackers Hàn Quốc đối mặt với án tù hai năm, đóng phạt gần 41 triệu đồng

Overwatch: 13 hackers Hàn Quốc đối mặt với án tù hai năm, đóng phạt gần 41 triệu đồng

Điểm danh những tuyển thủ Hàn Quốc thi đấu xuất sắc nhất LCK tuần đầu tiên, không có ai của SKT T1

Điểm danh những tuyển thủ Hàn Quốc thi đấu xuất sắc nhất LCK tuần đầu tiên, không có ai của SKT T1

Lại xuất hiện một mã độc nguy hiểm trong các trò chơi Android, đã có hơn 4 triệu lượt tải

Lại xuất hiện một mã độc nguy hiểm trong các trò chơi Android, đã có hơn 4 triệu lượt tải

Top 5 game mobile giải trí tuyệt vời cho tuần mới hứng khởi

Top 5 game mobile giải trí tuyệt vời cho tuần mới hứng khởi

Những tựa game online hành động bắn súng hiếm hoi ra mắt những ngày cuối tháng 01

Những tựa game online hành động bắn súng hiếm hoi ra mắt những ngày cuối tháng 01

ĐKVĐ Liên Quân Mobile Việt Nam có hai thành viên bị phát giác Cày thuê Xếp hạng

ĐKVĐ Liên Quân Mobile Việt Nam có hai thành viên bị phát giác Cày thuê Xếp hạng

Đội hình xuất sắc nhất LCK Mùa Xuân 2018 – Tuần 1

Đội hình xuất sắc nhất LCK Mùa Xuân 2018 – Tuần 1

[LPL Mùa Xuân 2018] Tổng kết tuần 1: SofM cứu rỗi tuần ra quân đầu tiên của Snake Esports

[LPL Mùa Xuân 2018] Tổng kết tuần 1: SofM cứu rỗi tuần ra quân đầu tiên của Snake Esports

[LPL Mùa Xuân 2018] 16h00 ngày 23/1 – Snake vs Team WE: Tiếp đà hưng phấn

[LPL Mùa Xuân 2018] 16h00 ngày 23/1 – Snake vs Team WE: Tiếp đà hưng phấn

Game Việt lọt danh sách Ứng dụng và Game xuất sắc của Google

Game Việt lọt danh sách Ứng dụng và Game xuất sắc của Google

Nghiên cứu mới cho thấy tại sao một số người sáng tạo hơn những người khác

Nghiên cứu mới cho thấy tại sao một số người sáng tạo hơn những người khác

LMHT: Tuyển thủ lập kỷ lục về chỉ số lính nói gì sau khi đánh bại SKT?

LMHT: Tuyển thủ lập kỷ lục về chỉ số lính nói gì sau khi đánh bại SKT?

LMHT: Nhiều tuyển thủ LCS Bắc Mỹ ‘giàu sụ’ nhờ bitcoin

LMHT: Nhiều tuyển thủ LCS Bắc Mỹ ‘giàu sụ’ nhờ bitcoin

Một tuần không Facebook, tôi được và mất gì?

Một tuần không Facebook, tôi được và mất gì?

1001 cách chết tức tưởi nhất trong Rules of Survival

1001 cách chết tức tưởi nhất trong Rules of Survival

Nhận định của game thủ về Thái Cực Xuất Thế trước ngày ra mắt 24/1

Nhận định của game thủ về Thái Cực Xuất Thế trước ngày ra mắt 24/1

GN mới nhất