Tổng Hợp Bán Kết Giải Aoe Phú Thọ Open 3 Ngày 26/4/2015

Video GameTV vs Thái Bình T1Video SkyRed vs Hà Nội T1Video Thái Bình vs GameTV T1Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !