Khoảnh khắc Pokemon Go: Eevee đã tiến hóa thế nào ?!

eevee là một loài pokemon đặc biệt khi có cấu trúc di truyền rất bất thường, điều này cho phép nó dễ dàng thích ứng với các loại môi trường sống xung quanh.

eevee là loài pokemon đặc biệt khi mỗi một dạng tiến hóa sẽ có một hệ thuộc tính khác nhau. Để có thể tiến hóa, ngoài việc tích lũy kinh nghiệm qua từng trận đấu, eevee còn cần có một số điều kiện nhất định riêng. Qua nhiều phiên bản, số dạng tiến hóa của eevee đã lên tới con số tám, thế nhưng trong pokemon go mới chỉ có ba dạng tiến hóa bằng đá nguyên tố là Flareon, Vaporeon và Jolteon được giới thiệu. Sau đây sẽ là khoảnh khắc tiến hóa của eevee trong pokemon go.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !