Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này

Ahri và Katarina là những mẫu tướng của lmht có mặt trong tổng hợp các bộ Cosplay đẹp tuần này.

Tiếp tục một tuần mới với những bộ Cosplay đẹp được thế giới cosplay chia sẻ, trong đó có sự góp mặt của nhiều thế giới quen thuộc như LMHT, Naruto, Final Fantasy, Star Wars… Và đặc biệt trong số này có một nữ cosplayer người Việt, liệu bạn có thể tìm ra cô ấy ? 

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 1

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 2

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 3

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 4

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 5

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 6

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 7

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 8

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 9

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 10

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 11

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 12

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 13

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 14

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 15

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 16

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 17

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 18

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 19

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 20

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 21

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 22

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 23

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 24

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 25

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 26

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 27

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục góp mặt trong các bộ cosplay đẹp tuần này - ảnh 28

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !