LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim'

Janna nổi tiếng trong Liên Minh Huyền Thoại nhờ khả năng bảo kê đồng đội cực kỳ tốt. Tuy nhiên, bộ ảnh cosplay Janna dưới đây chắc chắc sẽ hút đi khá nhiều "sinh lực" của những người hâm mộ LMHT .

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 1

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 2

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 3

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 4

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 5

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 6

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 7

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 8

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 9

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 10

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 11

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 12

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 13

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 14

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 15

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 16

LMHT: Cosplay Janna khiến người xem 'vỡ tim' - ảnh 17

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !