LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona

Sona là vị tướng nữ gợi cảm bậc nhất trong Liên Minh Huyền Thoại , đương nhiên, những người muốn cosplay trang phục của cô nàng này cũng cần tới nhiều "tố chất" đặc biệt. Hãy cùng Thanh Niên game chiêm ngưỡng loạt ảnh selfie cosplay sona của cô nàng Yêu Kê - người từng cosplay Janna khá thành công

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 1

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 2

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 3

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 4

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 5

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 6

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 7

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 8

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 9

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 10

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 11

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 12

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 13

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 14

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 15

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 16

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 17

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 18

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 19

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 20

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 21

LMHT: Ngắm bộ ảnh selfie 'cực nuột' của Đại Cầm Nữ Sona - ảnh 22

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !