Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần

Tổng hợp những bộ Cosplay đẹp mắt được giới thiệu trong tuần vừa qua trong thế giới cosplayer. 

Tiếp tục có những nhân vật “kỳ cựu” đến từ các game/anime/manga được thế giới Cosplay tái hiện trong tuần qua. Có thể kể ra những nhân vật như Nidalee, Lightning, Hatsune Miku, Boa Hancock, Sakura Cardcaptor…

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 1

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 2

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 3

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 4

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 5

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 6

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 7

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 8

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 9

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 10

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 11

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 12

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 13

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 14

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 15

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 16 

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 17

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 18

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 19

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 20

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 21

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 22

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 23

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 24

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 25

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 26

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 27

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 28

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 29

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 30

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 31

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 32

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 33

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 34

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 35

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 36

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 37

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 38

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 39

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 40

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 41

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 42

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 43

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 44

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 45

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 46

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 47

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 48

Những bộ cosplay “nhìn chảy dãi” trong tuần - ảnh 49
Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !