Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus

Nếu bạn chưa biết trò chơi này nóng đến mức nào, hãy xem những hình ảnh sau đây.

Với game thủ Việt, có thể các bạn đã nghe tiếng tăm của vindictus (hay Mabinogi Heroes) nhưng chưa từng thử qua, nhưng lại chưa biết nó “nóng” đến mức nào, đặc biệt là tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc – ba server có lượng người chơi đông nhất trong số 7 server của game. Hãy cùng thưởng thức độ nóng của trò chơi qua bộ lịch 2016 được nhà phát hành TianCity (Trung Quốc) thực hiện với các người mẫu Cosplay thành nhân vật trong game sau đây:

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 1

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 2

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 3

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 4
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 5
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 6
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 7
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 8
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 9
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 10
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 11
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 12
Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 13
Những bộ Cosplay cực công phu này được game thủ đánh giá là cực giống với hình tượng nhân vật trong game. Một clip hậu trường cũng đã được tung ra để game thủ được biết quá trình thực hiện bộ lịch này:Ngoài ra, còn rất nhiều hình ảnh khác được thực hiện nhưng không được chọn đưa vào bộ lịch mà bạn có thể xem bên dưới:

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 14

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 15

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 16

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 17

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 18

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 19

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 20

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 21

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 22

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 23

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 15

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 25

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 26

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 27

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 28

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 29

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 30

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 31

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 32

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 33

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 34

Nóng chảy mỡ với bộ lịch 2016 của MMO hàng khủng Vindictus - ảnh 35
Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !