Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen

Mới đầu, nghe cái tên Leblanc Quạ đen chắc hẳn không ít người nghĩ rằng bộ Cosplay này có lẽ sẽ... xấu như Quạ. Tuy nhiên, thực tế lại là một điều hoàn toàn trái ngược.

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 1

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 2

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 3

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 4

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 5

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 6

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 7

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 8

Xịt máu với những đường cong hoàn mỹ của Leblanc quạ đen - ảnh 9

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !