Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch

(GameSao.vn) - Halloween 2016 đang đến rất gần, và để hưởng ứng không khí của nó thì các nhà sản xuất cũng bắt đầu tung ra những con bài tủ, đương nhiên Blizzard cũng không nằm ngoài “phong trào” ấy.

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 1

Halloween đang đến rất gần, và để hưởng ứng không khí của nó thì các nhà sản xuất cũng bắt đầu tung ra những con bài của mình, và Blizzard cũng không nằm ngoài “phong trào” ấy. Đã từng tung ra chủ đề Olympic rất thành công cho tựa game con cưng của mình là Overwatch, có vẻ như Blizzard vẫn đang giữ vững được phong độ với bộ ảnh Halloween năm nay.

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 2

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 3

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 4

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 5

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 6

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 7

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 8

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 9

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 10

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 11

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 12

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 13

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 14

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 15

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 16

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 17

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 18

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 19

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 20

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 21

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 22

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 23

Bộ ảnh cực kute đón Halloween 2016 của các vị tướng trong Overwatch - ảnh 24

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !