Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,…

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 1

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 2

Bộ icon kĩ năng mới :Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 3 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 4 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 5 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 6 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 7

Nội tại : Song nghệ 

Cho 2 đòn đánh thường kế tiếp của Akali các hiệu ứng

Chiêu W : Bom khói

Chiêu E Múa Liềm

Chiêu R Vũ điệu bóng đêm

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 8

Nội tại : Động cơ Z

Chiêu Q : Dây cót thời gian

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 9

Bộ icon mới : Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 10 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 11 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 12 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 13 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 14 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 15

Chiêu W Đinh ba hải thạch :

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 16

Nội tại Hiểm hoạ tiềm tàng

Q Nếm mùi sợ hãi

W Gai hư không

R Đột kích hư không

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 17

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 18 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 19 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 20 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 21 Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 22

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 23

Cập nhật Thích Khách: 6 Sát Thủ được chỉnh sửa Zed, Akali,… - ảnh 24

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !