Chờ đợi hơn 5 năm, cuối cùng Karthus cũng có trang phục mới

Karthus đã phải đợi 5 năm để có được một trang phục mới trong LMHT.

Trang phục mới Karthus Lightbane

Chờ đợi hơn 5 năm, cuối cùng Karthus cũng có trang phục mới - ảnh 1

Cận cảnh trang phục Karthus Lightbane. Trang phục này sẽ được bán với giá 975 RP tại máy chủ Bắc Mỹ. Cần biết đây là trang phục mới nhất của Karthus sau 5 năm kể từ ngày Pentakill Karthus ra đời…


 Bard Bard

Chờ đợi hơn 5 năm, cuối cùng Karthus cũng có trang phục mới - ảnh 2

Cận cảnh trang phục Bard Bard. Trang phục này sẽ được bán với giá 750 RP tại máy chủ Bắc Mỹ.


Jayce Brighthammer

Chờ đợi hơn 5 năm, cuối cùng Karthus cũng có trang phục mới - ảnh 3

Sejuani Dawnchaser

Chờ đợi hơn 5 năm, cuối cùng Karthus cũng có trang phục mới - ảnh 4

Cận cảnh trang phục  Sejuani Dawnchaser . Trang phục này sẽ được bán với giá 750 RP tại máy chủ Bắc Mỹ.


Worldbreaker Hecarim

Chờ đợi hơn 5 năm, cuối cùng Karthus cũng có trang phục mới - ảnh 5

Cận cảnh trang phục Worldbreaker Hecarim . Trang phục này sẽ được bán với giá 750 RP tại máy chủ Bắc Mỹ.


Worldbreaker Nasus

Chờ đợi hơn 5 năm, cuối cùng Karthus cũng có trang phục mới - ảnh 6

Cận cảnh trang phục Worldbreaker Nasus . Trang phục này sẽ được bán với giá 750 RP tại máy chủ Bắc Mỹ.


Worldbreaker Trundle

Chờ đợi hơn 5 năm, cuối cùng Karthus cũng có trang phục mới - ảnh 7

Cận cảnh trang phục Worldbreaker Trundle . Trang phục này sẽ được bán với giá 750 RP tại máy chủ Bắc Mỹ.


Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !