[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01

(GameSao.vn) – Chi tiết Warwich mới; Yasuo có sự thay đổi, Dũng Khí Khổng Lồ bị giảm sức mạnh…

1/ CẬP NHẬT WARWICK:

Warwick – Quái Thú Sổng Chuồng (Xem thêm TẠI ĐÂY )

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 1

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 2

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 3

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 4

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 5

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 6

Chỉ số

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 7

Sát thương: 58 (+ 3 mỗi cấp) Giáp: 24.04 (+ 3.2 mỗi cấp) Kháng phép: 32.1 (+ 1.25 mỗi cấp) Máu: 550 (+ 85 mỗi cấp) Máu hồi lại mỗi giây: 0.75 (+ 0.15 mỗi cấp) Năng lượng: 280 (+ 35 mỗi cấp) Năng lượng hồi lại mỗi giây: 1.4932 (+ 0.115 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 335 Tầm đánh: 125 Thời gian trễ giữa các đòn đánh: -0.02 giây Tốc độ đánh gia tăng mỗi cấp: 2.3

Kỹ năng

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 8 Đói Khát (Nội tại)

Đòn đánh thường của Warwick gây thêm (8 + 2 mỗi cấp) sát thương phép. Nếu Warwick còn dưới 50% máu, nó hồi lại lượng máu tương đương sát thương gây thêm. Nếu Warwick còn dưới 25% máu, nó hồi máu lại gấp ba lần.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 9

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 10 Cắn Xé (Q)

Năng lượng tiêu hao: 50/60/70/80/90 || Thời gian hồi chiêu: 6 giây mọi cấp.

Warwick nhào tới phía trước và cắn xé mục tiêu của nó. Giữ phím bấm sẽ khóa chặt mục tiêu, khiến Warwick nhảy ra đằng sau chúng.

Khi kích hoạt, gây (120% tổng STVL) cộng với 6/7/8/9/10% lượng máu tối đa của mục tiêu thành sát thương phép (hiệu ứng trên đòn đánh). Hồi lại máu bằng 30/40/50/60/70% sát thương gây ra.

Khi khóa cứng, Warwick kết nối với mục tiêu và theo sau bước di chuyển của chúng.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 11

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 12 Mùi Máu (W)

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 13

Năng lượng tiêu hao: 70 || Thời gian hồi chiêu: 120/105/90/75/60 giây.

Nội tại – Warwick nhận thêm 50/65/80/95/110% tốc độ di chuyển khi tiến gần tới kẻ địch còn dưới 50% máu. Nó cũng cảm nhận được các tướng thấp máu trên toàn bản đồ, di chuyển nhanh hơn 35/40/45/50/55% ngoài giao tranh khi tiến về phía chúng. Tốc độ di chuyển cộng thêm sẽ gấp ba lần khi kẻ địch còn dưới 20% máu.

Kích hoạt – Warwick ngay lập tức cảm nhận được tất cả kẻ địch. Vị tướng gần nhất bị phát hiện bởi Mùi Máu trong vòng 8 giây. Kích hoạt chỉ sẵn sàng khi không giao tranh với tướng địch.

Khi không có kẻ địch nào đang bị săn đuổi, Mùi Máu hồi chiêu nhanh gấp đôi.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 14

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 15

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 16

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 17

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 18 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 19 Gào Thét (E)

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 20

Năng lượng tiêu hao: 40 || Thời gian hồi chiêu: 15/14/13/12/11 giây.

Warwick nhận 35/40/45/50/55% khả năng giảm sát thương trong vòng 2.5 giây. Khi kết thúc quá trình, hoặc tiếp tục tái kích hoạt, Warwick hú lên, gây hoảng sợ cho tất cả kẻ địch xung quanh trong vòng 1 giây.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 21

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 22

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 23 Khóa Chết (R)

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 24

Năng lượng tiêu hao: 100 || Thời gian hồi chiêu: 110/90/70 giây.

Warwick nhảy tới tầm tương đương với 2.5 giây di chuyển theo hướng chỉ định, áp chế tướng địch đầu tiên mà nó va chạm trong vòng 1.5 giây. Gây 175/350/525 (+ 167.5 STVL cộng thêm) sát thương phép và gây hiệu ứng trên đòn đánh ba lần. Warwick hồi máu bằng với 100% sát thương nó gây ra trong suốt quá trình Khóa Chết.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 25

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 26

Giọng lồng tiếng

Trang phục đi kèm

Warwick Bà Ngoại

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 27

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 28

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 29

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 30

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 31

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 32

Warwick Sói Lãnh Nguyên

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 33

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 34

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 35

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 36

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 37

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 38

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 39

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 40

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 41

Warwick Nanh Lửa

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 42

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 43

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 44

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 45

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 46

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 47

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 48

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 49

Warwick Linh Cẩu

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 50

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 51

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 52

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 53

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 54

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 55

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 56

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 57

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 58

Warwick Toán Cướp Hắc Ám

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 59

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 60

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 61

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 62

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 63

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 64

Warwick Sói Điên

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 65

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 66

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 67

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 68

warwick xám

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 69

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 70 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 71

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 72

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 73

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 74

Urf, Con Heo Biển

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 75

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 76

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 77

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 78

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 79

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 80

3/ 02 BỘ TRANG PHỤC MỚI

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 81

Sewn Chaos Amumu

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 82

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 83

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 84

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 85

Sewn Chaos Blitzcrank

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 86

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 87

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 88

4/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ BẢNG BỔ TRỢ

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 89

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 90 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 91 Xuất Huyết (Nội tại)

STVL cộng thêm ở Sức Mạnh Noxus giàm từ (40-200) xuống (30-200). Cấp độ 1-18 = 30/30/30/35/35/35/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 92 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 93 Tàn Sát (Q)

Kẻ địch trúng phải cán rìu nhận 35% sát thương gốc, giảm từ 50%.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 94

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 90 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 96 Ám Sát (E)

STVL cộng thêm giảm từ 65% xuống 55%.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 97

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 92 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 99 Ngọn Thương Ánh Sáng (Q)

SMPT cộng thêm tăng từ 50% lên 70%.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 100

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 101 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 102 Quét Kiếm (E)

Sát thương giảm từ 70/90/110/130/150 xuống 60/70/80/90/100. + 20% STVL cộng thêm. STVL cộng thêm không gia tăng theo nhiều lần kích hoạt.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 103 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 104 Áo Diệt Pháp Sư

Nội tại DUY NHẤT – Sụp Đổ: Thời gian hồi lại giảm từ 45 xuống 30 giây.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 105 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 106 Dạ Kiếm Draktharr

Nội tại DUY NHẤT – Thợ Săn Bóng Đêm: sát thương ở đòn đánh kế tiếp lên tướng địch tăng từ 50 lên 75. Tồng tiền giảm từ 3250 xuống 3150 Vàng.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 90 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 108 Dũng Khí Khổng Lồ

Lớp giáp thay đổi giá trị từ (10-180) thành (3-54 mỗi tướng địch xung quanh). CŨ: (10-180) + (5% mỗi tướng địch xung quanh) MỚI: (3-54 mỗi tướng địch xung quanh) + (5% mỗi tướng địch xung quanh) Thời gian lớp giáp tồn tại giảm từ 4 xuống 3 giây.

5/ KHÁC

Mẫu mắt mới – Blood Moon

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 109

Gói Đa Sắc mới

Ahri Thần Tượng Âm nhạc

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 110

LeBlanc Ảo Thuật

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 11/01 - ảnh 111

Gnar_G

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !