[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01

(GameSao.vn) – Warwick mới cùng Sát Lực được buff; phép Tốc Hành có sự thay đổi…

1/ THAY ĐỔI VỀ SÁT LỰC VÀ PHÉP BỔ TRỢ

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 1 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 2 Sát Lực

Xuyên giáp cộng thêm ở cấp độ 1 tăng từ 40% lên 60%, vẫn đạt 100% khi ở cấp độ 18. Công thức tính thay đổi thành: [Xuyên giáp = Sát Lực * (0.6 + (Cấp độ tướng địch / 45))]

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 3 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 4 Tốc Hành

Tốc độ di chuyển cộng thêm thay đổi từ (28-45% phụ thuộc cấp độ) thành (35% sau khi tăng tốc trong vòng 2 giây).

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 5

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 6 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 7 Ngọn Thương Ánh Sáng (Q)

Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 50/55/60/65/70.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 8

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 6 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 10 Cắn Xé (Q)

Giờ có thêm 100% SMPT cộng thêm.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 6 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 12 Lư Hương Sôi Sục

Nội tại DUY NHẤT tăng tốc độ đánh và hút máu trên đòn đánh giờ phụ thuộc vào cấp độ tướng mục tiêu. Tốc độ đánh dao động từ 20% tới 35% phụ thuộc vào cấp độ tướng (tăng từ 20%) Hút máu trên đòn đánh tăng từ 20-35 phụ thuộc vào cấp độ tướng (từ 20%).

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 13

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 6 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 15 Cốc Hài Hòa

Kháng phép tăng từ 25 lên 30.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 6 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 17 Cốc Quỷ Athene

Kháng phép tăng từ 25 lên 30.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 18 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 19 Dạ Kiếm Draktharr

Tổng tiền hoàn trả từ 3150 về 3250 Vàng.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 3 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 21 Mắt Ma Thuật

Giờ cộng thêm 10% giảm thời gian hồi chiêu. Tổng tiền tăng từ 2200 lên 2300 Vàng (giá tiền hợp thành tăng từ 550 lên 650 Vàng).

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 6 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 23 Lời Thề Hiệp Sĩ

Tổng tiền giảm từ 2400 xuống 2300 Vàng (giá tiền hợp thành giảm từ 800 xuống 700 Vàng).

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 6 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 25 Hòm Bảo Hộ của Mikael

Kháng phép tăng từ 35 lên 40.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 3 [LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 27 Dây Chuyền Chuộc Tội

Máu giảm từ 400 xuống 300. Hồi năng lượng gốc tăng từ 75% lên 125%. Kích hoạt DUY NHẤT – lượng máu hồi lại giảm từ (130 + 20 mỗi cấp) xuống (40 + 25 mỗi cấp).

3/ KHÁC

Câu nói đặc trưng của Warwick

Tinh chỉnh lại hình ảnh của Taliyah

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 28

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 29

Chỉnh sửa trang phục

Sewn Chaos Amumu nhận được chút ít thay đổi về màu sắc, tai trên mũ nhỏ hơn trước.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 30

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 31

Sewn Chaos Blitzcrank có sự thay đổi về màu sắc, tinh chỉnh đầu và móc kéo.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 32

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/01 - ảnh 33

Gnar_G

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !