[LMHT] SKT T1 Faker gánh đội với Quinn đường trên

Jax "quay tay" khổ quá luôn...

Full game

Theo Liên Minh

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !