Valve bất ngờ cho ra mắt bản DOTA 2 6.88F, thanh trừng hàng loạt hero

Với 17 hero được điều chỉnh trong phiên bản 6.88f, chỉ Arc Warden là hero duy nhất được Ice Frog ưu ái.

Valve bất ngờ cho ra mắt bản DOTA 2 6.88F, thanh trừng hàng loạt hero - ảnh 1

1) oracle

Purifying Flames tăng mana sử dụng từ 50/60/70/80 lên 80/85/90/95

2) kunkka

Torrent tăng thời gian hồi chiêu từ 10 lên 16/14/12/10s

Khả năng giảm trừ sát thương của Ghostship giảm từ 50% (mọi level) xuống 40/45/50%

3) Shadow Demon

Shadow Poison tăng mana sử dụng từ 40 lên 55

4) Underlord

Khả năng giảm damage của Atrophy Aura thay đổi từ 18/26/34/42% xuống 10/20/30/40%

5) morphling

Sát thương cơ bản giảm 4

Thời gian thi triển của Morph Replicate tăng từ 0,25 lên 0,35s

6) Drow Ranger

Strength gia tăng ở mỗi level giảm từ 1,9 xuống 1,6

7) Omniknight

Khoảng cách sử dụng Purification giảm từ 700 xuống 575

Thời gian thi triển của Purification giảm từ 0,25 xuống 0,2s

Thời gian hồi chiêu của Purification giảm từ 10 xuống 9s

Thời gian tồn tại của Repel thay đổi từ 4/6/8/10s lên 5/6/7/8s

Thời gian hồi chiêu của Repel giảm từ 14s (mọi level) xuống 20/18/16/14s

8) Outworld Devouer

Sát thương cơ bản giảm 6

9) Mirana

Thời gian hồi chiêu của Starfall (có được từ Scepter) tăng từ 9 lên 10s

10) Faceless Void

Giáp khởi điểm giảm 1

11) Phantom Assassin

Khoảng cách sử dụng Dagger giảm từ 825/950/1075/1200 xuống 525/750/975/1200

Valve bất ngờ cho ra mắt bản DOTA 2 6.88F, thanh trừng hàng loạt hero - ảnh 2

12) Arc Warden

Tốc độ di chuyển cơ bản tăng 10

13) Juggernaut

Mana sử dụng của Healing Ward tăng từ 120/125/130/135 lên 140 (mọi level)

14) Riki

Khả năng slow của Smoke Screen giảm từ 19/21/23/25% xuống 13/17/21/25%

15) Nyx

Thời gian thi triển của Burrow (có Scepter) tăng từ 1 lên 1,5s

16) Batrider

Flamebreak không còn khả năng phá channeling

Flamebreak tăng thời gian tồn tại từ 3/4/5/6 lên 4/5/6/7

17) Centaur

Bóng của Centaur không còn khả năng phản damage

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !