[14.06.2014] Phạm Tường Thành vs Nhật Trúy [SLS Mùa Hè 2014 1v1]

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !