[27.07.2014] KingShark Bình Dương vs Đà Nẵng FFG [SLS Mùa Hè 2014 Team]

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !