[28.06.2014] Lê Nhật Khánh và Phạm Tường Thành [SLS Mùa Hè 2014 1v1]

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !