[28.06.2014] Nguyễn Thái Bảo vs Lê Trần Hoài Phúc [SLS Mùa Hè 2014 1v1]

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !