Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn thám hiểm Bí Cảnh

Thám Hiểm Bí Cảnh là một phụ bản được mở khi người chơi đạt level 60, có cơ hội nhận được rất nhiều vật phẩm quý giá như Thuốc Tinh Lực, mảnh Hiệp Sĩ,…
Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn thám hiểm Bí Cảnh - ảnh 1

- Khi ném Xúc Xắc, nhân vật sẽ tự di chuyển dựa trên số điểm quay được. Di chuyển đến ô nào sẽ nhận phần thưởng ở ô đó
Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn thám hiểm Bí Cảnh - ảnh 2

- Có thể dùng Kim Cương mua thêm lượt quay Xúc Xắc. Số lượt quay khi qua ngày mới sẽ tự làm mới và không cộng dồn.
- Kích hoạt Xúc Xắc 2 có thể chọn được số điểm mong muốn.
Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn thám hiểm Bí Cảnh - ảnh 3
Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn thám hiểm Bí Cảnh - ảnh 4

- Kích hoạt Xúc Xắc 3 sẽ được quay 2 Xúc Xắc 1 lần.​

Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn thám hiểm Bí Cảnh - ảnh 5
Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn thám hiểm Bí Cảnh - ảnh 6

- Tổng số điểm Xúc Xắc quay được trong ngày tính thành điểm xếp hạng.
- Xếp hạng càng cao phần thưởng tổng kết càng cao.
- Phụ bản làm mới vào 0h mỗi ngày.
Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn thám hiểm Bí Cảnh - ảnh 7
Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !