Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn Viễn Chinh

Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn Viễn Chinh - ảnh 1

- Viễn chinh có tổng cộng 12 ải. Khiêu chiến thành công được nhận thưởng.
- 0h00 mỗi ngày sẽ tiến hành làm mới

Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn Viễn Chinh - ảnh 2

- Chỉ có hiệp sĩ được tham gia viễn chinh, không có nhân vật chính và PET hỗ trợ chiến đấu.
- HP và Nộ của các Hiệp Sĩ không thay đổi sau mỗi ải.
- Hiệp sĩ bị tử vong không thể tiếp tục ra trận.

Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn Viễn Chinh - ảnh 3

- Sau khi qua ải thành công có thể sử dụng Kim Cương tiến hành “Càn Quét”.

Khế ước 5 hiệp sĩ - Hướng dẫn Viễn Chinh - ảnh 4
Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !