34 Chiến Ký – Bảo Vệ Quốc Vương

34 Chiến Ký – Đế quốc Bagdad trở nên ngày càng loạn lạc bởi sự rối ren của thế lực chính bên trong và sự quấy nhiễu, đe dọa từ các thế lực bên ngoài. Ngay khi nghe tình báo về việc gã phù thủy ác độc đang tập trung tại các vùng lận cận Kim Tư Tháp, nhà vua Caliph quyết định xuất chinh tham gia chiến đấu đem lại hòa bình cho người dân.Bằng sức mạnh và trí thông minh của mình, người chơi cần đẩy lùi những cuộc tần công của lũ quái vật và phải bảo vệ đức vua không an toàn. Nếu bảo vệ thành công thì người chơi sẽ được nhận rune Tinh Linh

34 Chiến Ký – Bảo Vệ Quốc Vương - ảnh 134 Chiến Ký – Bảo Vệ Quốc Vương - ảnh 2

-Yêu cầu: Level 21
-Thời gian mở: Mỗi ngày
-Lượt vào: 2 lượt/ngày
-Phần thưởng: Tinh Linh Rune
-Mục đích: Khảm nạm tăng thuộc tính Tinh Linh

CÁCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Thí luyện”

Bước 2: Chọn nhiệm vụ “Dũng sĩ thí luyện”

34 Chiến Ký – Bảo Vệ Quốc Vương - ảnh 334 Chiến Ký – Bảo Vệ Quốc Vương - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !