34 Chiến Ký – Bí Thuật

34 Chiến Ký – Những bí thuật cổ xưa luôn được sử dụng và tiếp thêm sức mạnh bởi những ảnh hồn thần bí. Chính vì vậy, các Anh hùng muốn triệu hồi Ảnh hồn nhằm nâng cáo bí thuật và chỉ số nhân vật phải sở hữu một sự khôn khéo trong việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp. Chức năng Bí Thuật sẽ tự động khai mở khi người chơi đạt level 17.

CÁCH VÀO GIAO DIỆN BÍ THUẬT:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Tu luyện”

34 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 134 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 2

Bước 2: Chọn tính năng “Bí thuật”

34 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 334 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 4

Hiện ra giao diện chính của tính năng Bí Thuật

34 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 534 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 6

Có 2 loại hồn:

-Hồn Lam: Sử dụng để qui đổi thanh Hồn Tím (10 Hồn Lam = 1 Hồn tím)
-Hồn Tím: Sử dụng để nâng các bí thuật, tăng chỉ số cho nhân vật bao gồm Công, Thủ và HP

34 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 734 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 8

34 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 934 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 10

CÁCH THỰC HIỆN:

Bước 1: Cầu phúc

Các Anh Hùng có thể dùng Vàng hoặc Kim cương để gọi hồn bằng nhấn vào “Kim cương trưởng thành” và “ Vàng trưởng thành. Mỗi lần gọi sẽ hiện ra ngẫu nhiên 10 hồn.

Khi sử dụng kim cương để gọi hồn, tỉ lệ xuất hiện của Hồn Tím sẽ cao hơn so với sử dụng vàng

34 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 1134 Chiến Ký – Bí Thuật - ảnh 12

Bước 2: Trưởng thành

Dùng vàng hoặc kim cương tăng số lượng hồn lên. Số lượng tối đa mỗi hồn được nâng là 20 hồn.Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt khi trưởng thanh bằng vàng và kim cương.

-Vàng: Số lượng hồn tăng lên và giảm xuống thay đổi ngẫu nhiên
-Kim cương: Số lượng hồn chỉ tăng lên, không giảm xuống

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !