34 Chiến Ký – Boss Thần Thoại

34 Chiến Ký – Luôn trong tình trạng sợ hãi vì sự tấn công của các quái vật huyền bí, người dân xứ sở Bagdad đã kêu gọi các anh hùng trên khắp đến nước để cùng hợp chiến tiêu diệt quân địch. Các anh hùng có thể thành lập một nhóm để khiêu chiến.

34 Chiến Ký – Boss Thần Thoại - ảnh 134 Chiến Ký – Boss Thần Thoại - ảnh 2

-Yêu cầu: Level 24
-Thời gian mở: 12:00 -14:00 và 20:00 – 24:00

-Nội dung: Sẽ có 3 con boss theo từng cấp, người chơi có thể party nhiều người chơi khác vào để giết boss

-Phần thưởng: Bảo châu thần bí và Vàng
-Mục đích: Nâng cấp quyền trượng

CÁCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Thí luyện”

Bước 2: Chọn nhiệm vụ “Dũng sĩ thí luyện”

34 Chiến Ký – Boss Thần Thoại - ảnh 334 Chiến Ký – Boss Thần Thoại - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !