34 Chiến Ký – Chức Năng Phó Bản

34 Chiến Ký – Ngoài những tính năng cơ bản, các Anh hùng có thể thu thập các vật phẩm và trang bị bằng cách thực hiện Phó Bản và vượt ải.

Để vào giao diện vượt ải, các Anh hùng nhấn vào chức năng “Phó bản”

34 Chiến Ký – Chức Năng Phó Bản - ảnh 134 Chiến Ký – Chức Năng Phó Bản - ảnh 2

 Các anh hùng cần phải vượt qua lần lượt từng cửa ải tại các chương để giành lấy các vật phẩm giá trị như: Trang bị, Mảnh tinh linh, Đá quí,…

34 Chiến Ký – Chức Năng Phó Bản - ảnh 334 Chiến Ký – Chức Năng Phó Bản - ảnh 4

 Các Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng khi đạt được số lượng sao nhất định. Có 3 mức phần thưởng mà các Anh hùng có thể đạt được trong 1 chương

34 Chiến Ký – Chức Năng Phó Bản - ảnh 534 Chiến Ký – Chức Năng Phó Bản - ảnh 6

 Đặc biệt, Phó bản có 2 mức độ: Khó và Thường. Các anh hùng có thể chọn phó bản phù hợp với cấp độ của mình để khiêu chiến. Với phó bản khó, phần thưởng nhận được sẽ giá trị hơn.

Chức năng Phó Bản Khó sẽ được khai mở khi các Hiệp Sĩ  đạt cấp độ 15.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !