34 Chiến Ký – Dũng Sĩ Thí Luyện

34 Chiến Ký – Là nơi ở của các quái vật hùng mạnh nhất trong suốt chiều dài lịch sử Bagdad, người chơi có thể rèn luyện bản thân bằng việc thách đấu với các Boss. Không chỉ như vậy, nguoi chơi còn nhận được những vật phẩm giá trị ngẫu nhiên theo cấ khi tiêu diệt được toàn bộ các Boss.

34 Chiến Ký – Dũng Sĩ Thí Luyện - ảnh 134 Chiến Ký – Dũng Sĩ Thí Luyện - ảnh 2

Các Anh Hùng có thể lựa chọn các mức độ phù hợp với cấp độ của mình để nhận được các phần quà giá trị hơn. Các cập độ được chia thành: Thường, Khó và Địa Ngục.

-Yêu cầu: Level 18
-Thời gian mở: Mỗi ngày
-Lượt vào: 2 lượt/ngày
-Vật phẩm: Vàng, Rương đá cấp thấp, Rương mảnh trang bị

CÁCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Thí luyện”

Bước 2: Chọn nhiệm vụ “Dũng Sĩ Thí Luyện”

34 Chiến Ký – Dũng Sĩ Thí Luyện - ảnh 334 Chiến Ký – Dũng Sĩ Thí Luyện - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !