34 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị

34 Chiến Ký – Khi bước ra chiến trận, trang bị luôn là một trong những vật phẩm cơ bản và quan trọng cần phải có của tất cả các Anh hùng.

  Trang bị được chia ra thành các loại:

-Vũ khí: Tăng công và bạo
-Áo: Tăng thủ và HP
-Dây chuyền: Tăng HP và thủ
-Nhẫn: Tăng bạo và công

34 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 134 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 2

 Phẩm chất từ thấp đến cao: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam, Vàng và Đỏ

34 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 334 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 4

 Trang bị có thể cường hóa và tiến hóa, mỗi cấp trang bị cần điểm kinh nghiệm khi cường hóa khác nhau. Các anh hùng có thể kiếm được các nguyên liệu tiến hóa sau khi vượt ải

34 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 534 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 6

Các loại trang bị từ cấp 1 đến cấp 10 sẽ được tiến hóa, mỗi cấp sẽ được chia làm 5 phẩm chất

Cùng 1 loại trang bị, cùng 1 cấp nhưng khác phẩm chất sẽ cần nguyên liệu tiến hóa khác nhau.

Cùng loại trang bị không cùng cấp, cùng phẩm chất sẽ cần nguyên liệu tiến hóa khác nhau.

34 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 734 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 8

Lưu ý: Trang bị cũ cấp cao không dùng tới có thể phân giải để lấy lại nguyên liệu gồm vàng, đá CH và nguyên liệu nâng cấp.

34 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 934 Chiến Ký – Hệ Thống Trang Bị - ảnh 10

 Tẩy luyện:

Sử dụng đá tẩy luyện hoặc gem để tẩy luyện vũ khí. Mỗi lần tẩy luyện thì trang bị sẽ được cộng các thuộc tính ngẫu nhiên từ 0 đến mức quy định

Khi tẩy luyện đạt thuộc tính cao có thể khóa để giữ lại thuộc tính đó, tránh bị mất khi tẩy luyện tiếp tục

Khi khóa thuộc tính thì tẩy luyện sẽ cần nguyên liệu đá tẩy luyện hoặc gem nhiều hơn mức bình thường

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !