34 Chiến Ký – Hoàng Kim Bảo Tàng

34 Chiến Ký – Là nơi cất giấu kho báu của hội pháp sư Guave độc ác nhất của xứ Bagdad, Hoàng Kim bảo tàng được canh giữ bởi những quái vật nhện cực độc và có tính sát thương cao. Người chơi cần tiêu diệt tối đa các quái vật nhện để nhận số lượng vàng tương ứng trong thời gian qui định

34 Chiến Ký – Hoàng Kim Bảo Tàng - ảnh 134 Chiến Ký – Hoàng Kim Bảo Tàng - ảnh 2

-Yêu cầu: Level 12
-Thời gian mở:  Mỗi tuần 3-5-7 mở
-Lượt vào: 3 lượt/ngày
-Vật phẩm: Vàng

CÁCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Thí luyện”

Bước 2: Chọn nhiệm vụ “Hoàng Kim Bảo Tàng”

34 Chiến Ký – Hoàng Kim Bảo Tàng - ảnh 334 Chiến Ký – Hoàng Kim Bảo Tàng - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !