34 Chiến Ký – Lăng Mộ Pharaoh

34 Chiến Ký – Nổi tiếng với những cạm bẫy nguy hiểm và phức tạp, lăng mộ Pharaoh là thánh địa mà ít người nào dám bước chân vào khiêu chiến. Tuy nhiên, đây lại là nơi cất giữ viên Đá thanh lọc đang được săn lùng trên toàn bộ lãnh thổ xứ Bagdad. Để giành được Đá Thanh Lọc và vượt qua ải, người chơi cần phải phá hủy viên Thủy Tinh xuất hiện giữa bản đồ trong thời gian qui định.

34 Chiến Ký – Lăng Mộ Pharaoh - ảnh 134 Chiến Ký – Lăng Mộ Pharaoh - ảnh 2

-Yêu cầu: Level 19
-Thời gian mở: Thứ 2,4,6,7
-Lượt vào: 3 lượt/ngày
-Vật phẩm: Đá thanh lọc
-Mục đích: Dùng để tẩy luyện vật phẩm

CÁCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Thí luyện”

Bước 2: Chọn nhiệm vụ “Lăng mộ Pharaoh”

34 Chiến Ký – Lăng Mộ Pharaoh - ảnh 334 Chiến Ký – Lăng Mộ Pharaoh - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !