34 Chiến Ký – Thiên thần

34 Chiến Ký – Để nâng cao sức mạnh chiến đấu, các Anh Hùng có thể sử dụng chức năng Thiên Thần để tăng chỉ số chính cho nhân vật bao gồm HP, Công,Thủ và Bạo. Chức năng Thiên Thần sẽ tự động khai mở khi người chơi đạt level 14.

34 Chiến Ký – Thiên thần - ảnh 134 Chiến Ký – Thiên thần - ảnh 2

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Tu luyện”

34 Chiến Ký – Thiên thần - ảnh 334 Chiến Ký – Thiên thần - ảnh 4

Bước 2: Chọn tính năng “Bảo Thạch”

34 Chiến Ký – Thiên thần - ảnh 534 Chiến Ký – Thiên thần - ảnh 6

Bước 3: Thắp sáng các điểm sao để nâng cấp thuộc tính của Thiên Thần.

Với tính năng này, người chơi sẽ có tổng cộng 12 thiên thần. Để nâng cấp các thuộc tính của mỗi thiên thần, người chơi cần thắp sáng 20 điểm sao.

Người chơi cần phải thu nhập các Mảnh năng lượng để thắp sáng các điểm sao.

34 Chiến Ký – Thiên thần - ảnh 734 Chiến Ký – Thiên thần - ảnh 8

Lưu ý: Có thể nhận Mảnh năng lượng khi hoàn thành nhiệm vụ phó bản “Mộ thiên thần” hoặc mua trong shop

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !