34 Chiến Ký – Thủ Hộ Chi Chiến

34 Chiến Ký – Mỗi khi màn đêm buông xuống, Thần bảo hộ Anubis sẽ sử dụng sức mạnh của bóng tối để biến thành chiến thần trong truyền thuyết, mong muốn khống chế cả thể giới, các Anh hùng cần phải mau chóng tập hợp để chống lại thế lực tà ác này. Sát thương gây ra càng cao thì phần thưởng của các Anh Hùng nhận được sẽ càng nhiều.

34 Chiến Ký – Thủ Hộ Chi Chiến - ảnh 134 Chiến Ký – Thủ Hộ Chi Chiến - ảnh 2

-Yêu cầu: Level 22
-Thời gian mở: Mỗi ngày – Từ 22:00 đến 22:15
-Phần thưởng: Vàng và Mảnh tinh linh Anubis

CÁCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Thí luyện”

Bước 2: Chọn nhiệm vụ “Thủ hộ chi chiến”

34 Chiến Ký – Thủ Hộ Chi Chiến - ảnh 334 Chiến Ký – Thủ Hộ Chi Chiến - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !