34 Chiến Ký – Trận Pháp

34 Chiến Ký – Ngoài tính năng Cánh, Trận pháp cũng là tính năng tăng chỉ số sức mạnh và lực chiến cho nhân vật như: HP, Công, Thủ và Bạo. Với hiệu ứng huyền ảo và riêng biệt, đây cũng là một điểm nhấn giúp người chơi khẳng định vị thế của mình khi có Trận Pháp tương ứng với cấp bậc và mức VIP nhất định. Chức năng trận pháp sẽ tự đông khai mở khi người đạt level 23.

34 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 134 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 2

Để tăng chỉ số cấp bậc của Trận Pháp, người chơi cần phải thu nhập vật phẩm Bích Lam Kết Tinh (Nhận được khi tham gia đấu trường pk liên Server)

34 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 334 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 4

CÁCH VÀO GIAO DIỆN BẢO THẠCH:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Tu luyện”

34 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 534 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 6

Bước 2:Chọn tính năng “Trận pháp”

34 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 734 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 8

Hiện ra giao diện chính của tính năng Trận pháp

34 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 934 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 10

CÁCH NÂNG CẤP TRẬN PHÁP  

-Để thăng cấp cho trận pháp, người chơi cần phải gia tăng đủ 10 sao cho mỗi cấp.

-Chọn nút 34 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 1134 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 12 để tăng chỉ số sao và cấp bậc. Người chơi có thể nâng cấp bằng Linh Vũ và Vàng

34 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 1334 Chiến Ký – Trận Pháp - ảnh 14

Ngoài ra, người chơi sẽ được thay thế trận pháp cơ bản bởi các loại Trận pháp có hỗ trợ thêm sức mạnh và có hiệu ứng khi ra chiêu tuyệt đẹp  hơn. Các trận pháp tương ứng với các cấp độ VIP như sau:

-VIP 5: Trận Thuần Dương (+5% HP)
-VIP 8: Trận Tinh Không (+5% Thủ)
-VIP 12: Trận Thánh Linh (+5% Công)

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !