34 Chiến Ký – Vu Sư Bảo Tàng

34 Chiến Ký – Là khu bảo tàng bí ẩn tại vùng sa mạc hoàng sơ, đây là cất giữ những viên đá bí ẩn giúp cường hóa sức mạnh của những hiệp sĩ hùng mạnh nhất xứ sở phương Đông. Để giành lấy những viên Đá Cường Hóa giúp khai phá những năng lượng tiềm ẩn của các vật phẩm, người chơi cần phá vỡ các rương kho báu trong thời gian qui định.Số lượng Đá sẽ tương ứng với số rương được phá vỡ.

34 Chiến Ký – Vu Sư Bảo Tàng - ảnh 134 Chiến Ký – Vu Sư Bảo Tàng - ảnh 2

-Yêu cầu: Level 6
-Thời gian mở: Thứ 2,4,6,7
-Lượt vào: 3 lượt/ngày
-Vật phẩm: Đá cường hóa
-Tác dụng vật phẩm: Cường hóa vật phẩm

CÁCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Bước 1: Nhấn vào chức năng “Thí luyện”:  

Bước 2: Chọn nhiệm vụ “Vu sư bảo tàng”

34 Chiến Ký – Vu Sư Bảo Tàng - ảnh 334 Chiến Ký – Vu Sư Bảo Tàng - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !