Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm Trang Bị

Đông Tà Tây Độc mobile – Đá thuộc tính rất đa dạng có tất cả 15 loại khác nhau , với mỗi loại đá thì nó đều mang trong mình 1 thuộc tính khác nhau.

1. Ghép Ngọc :

– Đá thuộc tính rất đa dạng có tất cả 15 loại khác nhau , với mỗi loại đá thì nó đều mang trong mình 1 thuộc tính khác nhau.

+ Đá võ lực – Đá nội lực
+ Đá HP – Đá Thủ 
+ Đá Hỏa Công – Đá Băng Công
+ Đá Độc Công – Đá Kháng Hỏa

+ Đá Kháng Băng – Đá Khang Độc
+ Đá Bạo – Đá Kháng Bạo
+ Đá Thân Pháp – Đá Trúng
+ Đá Né

– Cấp đá tối đa có thể ghép được là cấp 15.

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm Trang Bị - ảnh 1Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm Trang Bị - ảnh 2

2. Khảm Ngọc :

– Mỗi trang bị có thể khảm tối đa 2 viên ngọc.

– Mỗi trang bị sẽ được lắp 1 loại đá khác nhau và không thể lắp được 1 loại đá trên tất cả các trang bị

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm Trang Bị - ảnh 3Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm Trang Bị - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !