Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc

Trong Đông Tà Tây Độc một tướng có thể sử dụng 5 trang bị: Vũ Khí, Giáp, Đai, Nhẫn và Giày.

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 1Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 2

– Không chỉ tăng thuộc tính cho nhân vật như thông thường mà trang bị còn kích hoạt duyên phận với từng tướng.

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 3Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 4 Giao diện Trang Bị

– Các Đại Hiệp có thể Cường Hóa, Nâng Sao, Luyện, Khảm cho trang bị để tăng chỉ số của trang bị lên.

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 5Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 6 Giao diên cường hóa trang bị

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 7Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 8Giao diện nâng sao trang bị

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 9Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 10Giao diện luyện trang bị

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 11Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 12Giao diện khảm trang bị

– Tất nhiên để có một viên ngọc cấp cao để khảm vào trang bị thì các Đại Hiệp cần ghép từ các ngọc cấp thấp.

Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 13Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc - ảnh 14

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !