Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ

Tinh năng Ma Kha Nhai trong Đông Tà Tây Độc là nơi mà các Đại Hiệp có thể nhận đồng và hồn tướng. Để tham gia Ma Kha Nhai các Đại Hiệp vào từ giao diện đấu.

Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ - ảnh 1Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ - ảnh 2 Giao diện Đấu

– Có 3 thế trận để các Đại Hiêp có thể thử sức, sẽ được thay đổi theo ngày trong tuần.

Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ - ảnh 3Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ - ảnh 4 Giao diện của Ma Kha Nhai

– Và có từng độ khó để các Đại Hiệp có thể thử sức, tất nhiên các phần quà sẽ phụ thuộc vào từ độ khó các Đại Hiệp tham gia.

Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ - ảnh 5Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ - ảnh 6 Giao diện lựa chọn độ khó

Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ - ảnh 7Đông Tà Tây Độc mobile – Khiên Chiến Cao Thủ - ảnh 8Phần quà khi các Đại Hiệp vượt qua

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !