Đông Tà Tây Độc mobile – Nhân Vật – Hệ Thống Kinh Mạch

Đông Tà Tây Độc mobile – Hệ Thống Kinh Mạch của nhân vật gồm có 7 huyệt , mỗi huyệt tương ứng với thuộc tính khác nhau. Khi xung huyệt thành công sẽ tăng được sức mạnh của huyệt đó trên người nhân vật đang sử dụng.

Đông Tà Tây Độc mobile – Nhân Vật – Hệ Thống Kinh Mạch - ảnh 1Đông Tà Tây Độc mobile – Nhân Vật – Hệ Thống Kinh Mạch - ảnh 2

+ Đới : Tăng HP
+ Xung : Tăng Võ Lực
+ Nhậm : Tăng Nội Lực
+ Đốc : Tăng Thân Pháp 
+ Khiêu : Tăng Trúng
+ Duy : Tăng Né

– Với mỗi huyệt đạo muốn đả thông cần phải thu thập “Chân Khí” , mỗi level sẽ có số lượng “Chân Khí” nhất định để các đại hiệp xung huyệt.

– Ngoài ra , chân khí có thể kiếm được ở các hoạt động và sự kiện.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !