Đông Tà Tây Độc mobile – Tinh Luyện Trang Bị

Đông Tà Tây Độc mobile – Tinh luyện trang bị giúp tăng sức mạnh của trang bị lên rất đáng kể.

+ Với mỗi lần Tinh Luyện sẽ mất 1 viên đá tinh luyện(có xác xuất thuộc tính tăng và giảm).Nếu muốn tinh luyện mạnh thuộc tính chỉ có tăng có thể sử dụng KNB để tinh luyện trang bị.Mỗi lần tinh luyện trang bị bằng KNB sẽ mất 5 KNB / 1 lần / 1 dòng thuộc tính.

– Nếu trang bị của bạn đã đạt giới hạn tinh luyện có thể sử dụng đá đột phá để nâng cao cảnh giới cho trang bị.

– 2 vật phẩm trên có thể kiếm được nhờ tham gia các hoạt động , sự kiện và mở rương

Đông Tà Tây Độc mobile – Tinh Luyện Trang Bị - ảnh 1Đông Tà Tây Độc mobile – Tinh Luyện Trang Bị - ảnh 2

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !