Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Phục Ma Lục

Tính năng Phục Ma Lục là một hoạt động để các chúa công có thể thử sức mình với các Boss khủng trong Đông Tà Tây Độc.

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Phục Ma Lục - ảnh 1Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Phục Ma Lục - ảnh 2 Giao diện Phục Ma Lục

-Người chơi mỗi ngày có 5 lượt khiêu chiến
-00h00 hàng ngày reset lượt khiêu chiến
-22:10 mỗi ngày căn cứ sát thương xếp hạng, phát thưởng qua thư
-Hệ thống người chơi có sát thương cao nhất vào BXH
-22:00- 0:00 mỗi ngày là thời gian tổng kết, không thể khiêu chiến.
-Mỗi ngày sẽ có một boss riêng để các Đại hiệp thử sức

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Phục Ma Lục - ảnh 3Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Phục Ma Lục - ảnh 4 Boss Ngao Bái

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Phục Ma Lục - ảnh 5Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Phục Ma Lục - ảnh 6 Boss Đại Luân Minh Vương

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !