Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ

Trong Đông Tà Tây Độc, Quần Hào Phổ là nơi mà các Đại Hiệp khiêu chiến cao thủ, tranh đoạt bảo vật. Mỗi lần dùng 1 Quần Hào Lệnh để có thể tiến hành 1 trận khiêu chiến.

– Chọn Đấu ở giao diện chính:

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 1Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 2 Giao diện chính

– Chọn Quần Hào Phổ:

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 3Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 4 Giao diện chính của Đấu

– Trong giao diện Quần Hào Phổ các Đại Hiệp có thể nhìn thấy các cao thủ trong Quần Hào Phổ.

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 5Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 6 Giao diện Quần Hào Phổ

– Các Đại Hiệp có thể tham gia khiêu chiến các cao thủ để nhận được phần thưởng xứng đáng với bản thân mình: KNB, Điểm Quần Hào Phổ. Các Đại Hiệp có thể sử dụng Điểm Quần Hào Phổ để mua các vật phẩm trong shop Quần Hùng.

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 7Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 8Giao diện ngự trận

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 9Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 10Giao diện shop Quần Hùng

– Tất nhiên không thể thiếu lịch sử ghi lại các chiến tích của các Đại Hiệp hay các cao thủ khác đã thách thức hạ gục Đại Hiệp thế nào.

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 11Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Quần Hào Phổ - ảnh 12 Giao diện của Chiến Báo

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !