Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn

Trong Đông Tà Tây Độc, Vô Lượng Sơn là nơi mà các Đại Hiệp phải vượt các ải khác hoàn toàn với thông thường khi mà các Đại Hiệp phải hoàn thành các mục tiêu của từng ải mới có thể nhận được quà hấp dẫn.

– Tại giao diện chính chọn Đấu ở đây bạn có thể tham gia Vô Lượng Sơn:

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn - ảnh 1Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn - ảnh 2 Giao Diện Đấu

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn - ảnh 3Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn - ảnh 4Giao diện Vô Lượng Sơn

– Các Đại Hiệp cần phải sử dụng Đá Vô Lượng để tham gia khiêu chiến Vô Lượng Sơn. Khi vượt qua ải sẽ được Chân Khi, Đá Đột Phá và Tinh Nguyên. Số lượng tinh nguyên Đại Hiệp đạt được phụ thuộc vào việc các Đại Hiệp hoàn thành mục tiêu của ải.

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn - ảnh 5Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn - ảnh 6 Mỗi ải có một mục tiêu khác nhau

– Tinh Nguyên các Đại Hiệp dùng để đột phá càn khôn trong kỳ môn. Khi có tinh nguyên các Đại Hiệp có thể truyền vào giúp tăng chỉ số tương ứng cho nhân vật chính.

Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn - ảnh 7Đông Tà Tây Độc mobile – Tính năng – Vô Lượng Sơn - ảnh 8 Giao diện Kỳ Môn

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !