Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ

Final Fantasy Awakening – Trong game mỗi ải 3 và 6 của Chương đều sản sinh ra Nguyên liệu cần thiết để tiến cấp Hero,ải 9 và 10 sẽ sinh ra trang bị.

1.Quét Phó Bản,nhận nguyên liệu tiến hóa

Trong game mỗi ải 3 và 6 của Chương đều sản sinh ra Nguyên liệu cần thiết để tiến cấp Hero,ải 9 và 10 sẽ sinh ra trang bị.Khi gamer cảm thấy mình cần tăng lực chiến hãy thử quét những ải đã thông qua 3 sao để nhận nguyên liệu tăng chiến lực bản thân.

Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ - ảnh 1Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ - ảnh 2

2.Cường hóa trang bị để đạt mức cộng hưởng

Trang bị trên người Hero cần cường hóa kịp thời mới có thể phát huy tác dụng,khi có đủ 4 trang bị có thể mở hệ thống Cường hóa.

Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ - ảnh 3Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ - ảnh 4

3.Thi đấu tại Đấu trường,nhận thưởng phong phú

PK với gamer khác tại đấu trường để tăng XH của bản thân và sẽ nhận được quà phong phú,ngời Kim cương còn có thể nhận thêm vàng,trang sức và nhiều tài nguyên khác.

Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ - ảnh 5Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ - ảnh 6

4.Chiêu gọi Hero,4 lần quay 10 lần liên tiếp chắc chắn nhận được Hero số mệnh của nhau.Thông qua nhiều hình thức nhận được Gem, sau đó rút 10 lần Hero sẽ nhận được Hero cam,đặc biệt 5 lần đầu quay 10 lần nhất định nhận được 1 cặp Hero số mệnh.

5.Cướp Trang sức

Khi gamer qua ải 3-3 của Phó bản,là mở gameplay cướp trang sức.Trang sức tốt sẽ làm tăng Lực chiến của Hero,loại đặc biệt còn có thể mở Ràng buộc với Hero tương ứng.Đặc biệt,khiêu chiến ở Đấu trường và cướp trang sức thành công nhận được quà có thể là mảnh trang sức tím hoặc cam.Mảnh trang sức thừa dùng để cường hóa Trang bị hiện tại của Hero hoặc làm nguyên liệu tinh luyện trang sức.

Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ - ảnh 7Final Fantasy Awakening – Bí Kíp Tăng Cấp Tân Thủ - ảnh 8

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !