Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản)

Haki Bá Vương mobile – RA KHƠI (phụ bản) được chia theo cấp độ VÙNG > CỨ ĐIỂM > ẢI. Để đi phụ bản, trên giao diện chính, Thuyền trưởng chọn RA KHƠI.

Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản) - ảnh 1Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản) - ảnh 2

Giao diện ra khơi hiện ra với bản đồ thế giới One Piece. Thuyền trưởng chọn VÙNG muốn chinh phục, sau đó chọn mức độ.

Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản) - ảnh 3Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản) - ảnh 4

Giao diện phụ bản hiện ra với A là các CỨ ĐIỂM và B là các ẢI. Sau đó lick vào hình 2 thanh kiếm bắt chéo để tiến hành khiêu chiến

Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản) - ảnh 5Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản) - ảnh 6

Thuyền trưởng có thể khiêu chiến nhanh (có kết quả luôn) bằng cách chọn ẢI sau đó click vào “QUÉT”. Có 2 chế độ là “QUÉT 1” và “QUÉT 10” tương ứng với số lần tự động đi phụ bản của ải đang chọn.

Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản) - ảnh 7Haki Bá Vương mobile – Ra Khơi (phụ bản) - ảnh 8

Chú ý: Phụ bản trong Haki Bá Vương có 4 mức độ khó. Các thuyền trưởng cần đạt đủ điều kiện mới có thể đi tiếp phụ bản cấp cao hơn. Điều kiện như sau:

+ Phụ bản DỄ: có thể thực hiện ngay.
+ Phụ bản THƯỜNG: cần hoàn thành phụ bản DỄ và đạt 312 sao.
+ Phụ bản KHÓ: cần hoàn thành phụ bản THƯỜNG và đạt 312 sao.
+ Phụ bản ÁC MỘNG: (chưa mở).

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !