Haki Bá Vương mobile – Trận pháp

Trận pháp trong Haki Bá Vương là một tính năng ảnh hưởng lớn tới kết quả trận đấu. Để vào được giao diện Trận pháp, thuyền trưởng click vào Trận trên màn hình chính rồi chọn thẻ Trận Pháp.

Haki Bá Vương mobile – Trận pháp - ảnh 1Haki Bá Vương mobile – Trận pháp - ảnh 2

Một đội hình hồm Hàng Đầu, Hàng Giữa và Hàng Cuối, Trận Pháp cụ thể sẽ quy định việc tăng chỉ số nào cho hàng nào. Thông thường Trận pháp đều tăng chỉ số cho cả 3 hàng.

Haki Bá Vương mobile – Trận pháp - ảnh 3Haki Bá Vương mobile – Trận pháp - ảnh 4

Nâng cấp trận pháp tăng đáng kể chỉ số. Chỉ cần thuyền trưởng chọn trận pháp, click vào Tăng Cấp, các điều kiện cận thiết cũng như chỉ số thay đổi sẽ hiện ra. Thuyền trưởng có thể Đồng ý hoặc Hủy.

Haki Bá Vương mobile – Trận pháp - ảnh 5Haki Bá Vương mobile – Trận pháp - ảnh 6

Lựa chọn trận pháp phù hợp với từng đối thủ là thuyển trưởng đã nắm chắc phần thắng.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !