Haki Bá Vương mobile – Xóc lọ nhận Xu

Haki Bá Vương mobile – Xóc lọ nhận Xu là hoạt động làm giàu không khó. Chi tiết hơn, với hoạt động này, thuyền trưởng chắc chắn có thêm Xu mà không bao giờ lỗ. Điều kiện duy nhất là phải có đủ Xu để xóc mà thôi.

Tại giao diện chính, click chọn HOẠT ĐỘNG

Haki Bá Vương mobile – Xóc lọ nhận Xu - ảnh 1Haki Bá Vương mobile – Xóc lọ nhận Xu - ảnh 2

Giao diện HOẠT ĐỘNG mở ra, click chon thẻ XÓC LỘ NHẬN XU

Haki Bá Vương mobile – Xóc lọ nhận Xu - ảnh 3Haki Bá Vương mobile – Xóc lọ nhận Xu - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !