Hàng Long Phục Hổ – Long Hổ Chiến

Hàng Long Phục Hổ – Tiêu diệt người chơi phe đối địch sẽ nhận được điểm thưởng. Hết thời gian bên nào trảm được Long Sứ, Hổ Sứ của bên địch hoặc có tổng điểm cao hơn sẽ tính là chiến thắng.

Hàng Long Phục Hổ – Long Hổ Chiến - ảnh 1Hàng Long Phục Hổ – Long Hổ Chiến - ảnh 2

Level yêu cầu  : 45 trở lên.

Thời gian  : 13h00 và 22h00 thứ 2, 4, 6, chủ nhật.

Hoạt động  : 

– Hệ thống sẽ tự động chia người chơi thành 2 phe tấn công lẫn nhau.

– Tiêu diệt người chơi phe đối địch sẽ nhận được điểm thưởng. Hết thời gian bên nào trảm được Long Sứ, Hổ Sứ của bên địch hoặc có tổng điểm cao hơn sẽ tính là chiến thắng.

– Có thể thông qua kích sát, trợ công, và kích sát Quân thủ vệ để nhận điểm Vinh Dự, dùng điểm Vinh Dự để đổi vật phẩm hiếm tại tiệm Vinh Dự.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !