HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi

Hệ thống thú nuôi đa dạng của Hiệp Khách Giang Hồ giúp tăng điểm thuộc tính cho nhân vật.

Mô Tả

HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 1HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 2

Tăng bậc Linh Thú Sư giúp tăng điểm thuộc tính, dẫn theo được Thú Cưng cấp cao.

HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 3HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 4

Thú cưng có 2 loại Thường và Thần, mỗi khi lên bậc sẽ thay đổi hình ảnh.

Để mở bậc mới, cần có Thú Noãn có bậc tương ứng. Thú Noãn kiếm được ở Bản Đồ Kho Báu.

Mỗi bậc Thú Cưng được tăng tối đa 5 cấp. Tích lũy điểm Thuần Thú (tích lũy điểm bằng mua

Cuộn Thuần Thú tại Tiệm hoặc đi phó bản Thuần Thú) để tăng cấp Linh Thú Sư.

HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 5HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 6

Chi Tiết Các Loại Thú Nuôi

HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 7HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 8

HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 9HKGH MEM – Hệ thống thú nuôi - ảnh 10

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !