Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường là nơi thể hiện được hết những phẩm chất của người chơi như sức mạnh, trí tuệ.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường - ảnh 1Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường - ảnh 2

– Khiêu chiến ở đấu trường tiêu hao điểm Tinh Lực.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường - ảnh 3Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường - ảnh 4

– Khiêu chiến thành công sẽ nhận được phần thưởng như điểm Vinh Dự, Kim Cương, Vàng, Đá Cường Hóa. Kim Cương sẽ được gửi qua thư

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường - ảnh 5Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường - ảnh 6

– Điểm Vinh Dự được dùng để mua vật phẩm trong Shop Vinh Dự, mỗi ngày làm mới 4 lần. Có thể dùng Kim Cương làm mới.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường - ảnh 7Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Đấu Trường - ảnh 8

– 0h mỗi ngày sẽ tổng kết Bảng Xếp Hạng, hạng càng cao nhận thưởng càng nhiều.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !