Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Triệu hồi Pet để thêm bạn đồng hành trong mỗi cuộc đối đầu. Đặc biệt, Pet còn buff thêm chỉ số cho chủ nhân của mình.

PET có tối đa 6 phẩm chất (Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ). Mỗi PET có 2 buff chính:

– Thiên phú: Cộng thêm chỉ số cho từng hiệp sĩ riêng biệt.

– Toàn đội: Buff HP, Công, Kháng, tối đa chỉ được 3 hiệp sĩ có buff. Mỗi PET sẽ có vị trí buff khác nhau khi ra trận.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 1Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 2

– PET vừa có thể hỗ trợ hiệp sĩ vừa có thể hỗ trợ toàn đội khi ra trận. Tuy nhiên mỗi PET chỉ hỗ trợ cho 1 hiệp sĩ nhất định

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 3Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 4

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 5Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 6

– Tăng sao PET sẽ mở thêm hiệu quả Thiên Phú của PET:

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 7Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 8

– Tăng level PET sẽ tăng chỉ số cộng thêm cho hiệp sĩ khi ra trận.
– Mỗi 20 level có thể đột phá PET, mở thêm chỉ số cộng thêm cho hiệp sĩ khi chiến đấu

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 9Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ Thống Pet - ảnh 10

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !